NewYork1

Podjetjem pomagamo dosegati rezultate!

Z našimi storitvami omogočamo strankam, da izboljšajo svoje procese in poslovne modele, dobijo boljši pregled nad svojim poslovanjem in predvsem da dosežejo dobre rezultate.

SASH reporting

Univerzalno poročilo

Z inovativno storitvijo univerzalnozalnega poročanja omogočamo vsem podjetjem (malim, srednjim in tudi velikim), da dobijo profesionalna poročila brez truda z implementacijo poročanja in kontrolinga – in to vse brez vnaprejšnjih stroškov in za ugodno ceno. Obiščite spletno stran SASH reporting za več informacij.

Poročila po meri

Našim strankam nudimo tudi storitev pripravljanja poročil po meri. Taka poročila so prilagojena značilnostim in potrebam posameznega podjetja in dajejo kvalitetne informacije glede uspešnosti poslovanja posameznih oddelkov, projektov, izdelkov itn.

Število podjetij, ki se odloči za outsourcing kontrolinga zunanjim strokovnjakom, v svetu narašča. Največje prednosti, ki jih s tem podjetja lahko pridobijo, so:

  • znižanje celotnih stroškov podjetja za 10%
  • za polovico krajši čas priprave poročil
  • natančnejše napovedi – netočnost napovedi se zmanjša za 20% – 30%*

Našim strankam pomagamo na več načinov:

  • Strankam pomagamo urediti proces vnosa dokumentov v njihov sistem na tak način, da knjigovodski podatki omogočajo kvalitetno nadaljnjo analizo. Zaposleni naših strank so zaradi tega razbremenjeni, saj nimajo več potrebe po vodenju vzporednih ročnih evidenc.
  • Prilagodimo se vsaki stranki posebej. Podatke pridobimo iz njihovega informacijskega sistema in jih z naprednim znanjem obdelamo in predstavimo v MS Office okolju. Veliko količino neurejenih podatkov spremenimo v informacije v obliki kratkih in vizualno zgovornih poročil. Vsebino in obliko poročil prilagodimo značilnostim in potrebam strank.
  • Proces planiranja pri naših strankam vodimo tako, da so njihovi plani usklajeni s sistemom poročanja in stalno pod nadzorom, v kolikšni meri se uresničujejo.

Poslovno svetovanje

Start-up-i, mala, srednja in tudi velika podjetja se stalno srečujejo z izzivi na vseh področjih svojega poslovanja. Podjetjem pomagamo s svetovalnimi storitvami, ki prinašajo neobremenjen pogled od zunaj in zaledje bogatih raznovrstnih izkušenj iz različnih industrij ter iz različnih področij poslovanja, od prodaje, poslovnih modelov, financ, marketinga, kontrolinga, do dela z zaposlenimi, vodenja, prestrukturiranja, reorganizacije, pridobivanja investicij, prodaje podjetij itn.

Naše storitve prilagodimo vsaki stranki, pri čemer lahko nudimo obseg storitev, ki obsega vsa področja poslovanja posameznega podjetja, ali pa naše svetovalne storitve nudimo le za posamezno področje, za katero se odloči posamezno podjetje.

Preberite si več o nas ali pa nas kontaktirajte. Z veseljem se vam bomo odzvali.

*Vir: https://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Services/Consulting/uk-c-ssbpo-financial-planning.pdf